Adviesbox bestellen


HOE WERKT HET

Na verzending van het bestelformulier ontvangt u van ons een e-mail met het licentievoorstel.

Adviesbox gebruiker(s)

Binnendienst gebruiker(s)

Klantdossier gebruiker(s)

   Brondata gebruiker(s)

Administratiekosten

21% btw


Totaal

Licentieovereenkomst


1) Deze overeenkomst wordt aangegaan tussen Intersoftware B.V., KvK 24269992, gevestigd op het adres Harderwijkweg 5b, 2803 PW Gouda optredend als licentiegever en nevenstaand bedrijf optredend als licentienemer.

2) Licentiegever verleent met deze overeenkomst de licentienemer een niet-exclusief, niet overdraagbaar gebruiksrecht op Adviesbox per aangemelde gebruiker.

3) Deze overeenkomst gaat in op de dag dat licentiegever de overeenkomstbevestiging van licentienemer ontvangt en heeft een initiële looptijd van één jaar. Daarna wordt de overeenkomst automatisch verlengd voor onbepaalde tijd. De overeenkomst dan wel de losse gebruikerslicenties zijn jaarlijks opzegbaar. Er geldt een opzegtermijn van 3 maanden voor 1 januari van het opvolgende jaar. Opzeggen kan per post of per e-mail en wordt bevestigd door licentiegever.

4) Licentiegever heeft het recht om de licentiekosten eenmalig per kalenderjaar te wijzigen. Indien de kosten daarmee procentueel meer stijgen dan de consumentenprijsindex heeft licentienemer het recht om deze licentieovereenkomst te beëindigen. Dit op basis van bewezen wijzigingen in de consumentenprijsindex van het CBS.

5) Binnen deze overeenkomst kan het aantal gebruikers-licenties worden gewijzigd zonder gevolgen voor de duur van de overeenkomst. Licentienemer kan wijzigingen via het mutatieformulier in Adviesbox doorgeven.

6) Met de bevestiging van deze overeenkomst verleent licentienemer aan licentiegever machtiging om de licentiekosten van deze en toekomstige licenties vooraf automatisch te incasseren van nevenstaand rekeningnummer voor de totale looptijd (inclusief verlengingen) van deze overeenkomst.

BEDRIJFSGEGEVENS

Bedrijfsnaam (verplicht)
Postcode (verplicht)
Straat (verplicht)
Huisnummer (verplicht)        Toevoeging
Plaats (verplicht)
Ik wil betalen per (verplicht)
IBAN voor incasso (verplicht)
Afwijkend factuuradres

CONTACTPERSOON

Voornaam (verplicht)
Voorletters (verplicht)
Tussenvoegsel
Achternaam (verplicht)
Geslacht
E-mailadres (verplicht)
Telefoonnummer (verplicht)
(Alleen cijfers, geen spaties of bijzondere tekens)

LICENTIEGEGEVENS

Aantal Adviesbox-gebruikers (verplicht)

ADVIESBOX GEBRUIKER

Adviseur of binnendienst
Wilt u Adviesbox +Klantdossier?
Wilt u Adviesbox Brondata?
Voornaam (verplicht)
Voorletters (verplicht)
Tussenvoegsel
Achternaam (verplicht)
Geslacht
E-mailadres (verplicht)

OVERIGE GEGEVENS

U kunt hier een bestelcode invullen
Opmerkingen
Ik accepteer de algemene voorwaarden