OfAdvies en bemiddeling
Drie verschillende adviesvoorstellen per klant aanmaken
Dashboard
 • Overlijden
 • Arbeidsongeschiktheid (drie tegelijk mogelijk)
 • Werkloosheid
 • Pensioen
 • GHF-norm voor minimaal benodigd inkomen
 • GHF-norm voor maximale hypotheeksom
 • Gewenst netto besteedbaar inkomen
 • Gewenst bruto inkomen
Producttypen
 • Hypotheek
 • Kapitaalverzekering
 • Overlijdensrisico
 • Arbeidsongeschiktheid
 • Vermogen
 • Kredieten
 • Uitvaart
 • Lijfrente
 • Schade
 • Energie
 • Telecom
 • Service abonnement
 • Nibud
 • Overig
Direct aanvragen
 • Hypotheek
 • Levensverzekering
 • Taxatie
 • Bankgarantie
 • Digitaal hypotheek aanvragen via HDN
 • Digitaal verzekering aanvragen via HDN of maatschappijkoppeling
 • Zie de productkaart voor het overzicht per maatschappij
Aanvraagdocumenten
 • Hypotheekaanvraag
 • Gezondheidsverklaring
 • Gezondheidsverklaring met AO
 • Overbruggingskrediet
 • Werkgeversverklaring
 • Taxatie
 • Bankgarantie
 • Opdracht Nationale Notaris
 • Automatisch ingevulde aanvraagformulieren (diverse maatschappijen)
Acceptatietoets met stoplichtsysteem
Motiveren van advies op basis van klantprofielonderwerpen
Kant-en-klare rekenmodellen ter motivering van het advies
 • Hypotheek
  • Verantwoorde woonlasten
  • Aflossing hypotheek
  • Rentevastperiode
  • Oversluiten
  • Fiscale aftrek
  • Dubbele woonlasten
 • Overlijden
 • Arbeidsongeschiktheid
 • Werkloosheid
 • Pensioen
 • Eerder stoppen met werken
 • Vermogensopbouw: wijze, hoogte, belegging
Aparte berekening
Sneltoets
Annuïteiten Hypotheek
Annuïtair dalende ORV
Boeterente
Berekenen bouwrente
Vergelijking risicopremies
Vergelijking Energie en Telecom
Rapportage
Verschillende standaard rapporten beschikbaar
 • Inventarisatierapport
 • Kort rapport
 • Volledig financieel plan
 • Standaard hypotheekrapport
 • Bespaarrapport (indien koppeling)
Zelf samenstellen van rapport
Zelf Word-sjabloon van rapport maken
Aanvullende overzichten
 • Leeg inventarisatieformulier
 • Klantprofiel
 • Gespreksverslag
 • Boeterente
 • Fiscale jaarruimte
 • Financieringsopzet
 • Maximale hypotheek
 • Voorwaarden
 • Hypotheekrente
 • Fiscaal inkomen
 • Specificatie inkomen
 • Hypotheeklasten
 • Hypotheekacceptatie en toetsing
 • Vergelijkend hypotheeklasten (huidige situatie en verschillende voorstellen)
Scenario analyse
 • Scenario's
  • AO
  • WW
  • Overlijden
  • Pensioen
 • Netto besteedbaar inkomen
 • Ontwikkeling beschikbaar vermogen
Instellingen
Logo
Huisstijl
Te vergelijken maatschappijen
Te gebruiken maatschappijen
Voorkeur verzending via serviceprovider of maatschappij
Inregelen van autorisatie
Instellen agentnummers
Instellen lokale en netwerkdatabase
Instellen XML-koppelingen met extern software
Koppelingen
Assistent
Elements van Faster Forward
HDN
Invice
Nationale Hypotheekbond
Rolls
Zelf in te stellen XML-koppeling